Ds. H. Paul - Johannes 1 : 52

Afspelen

Een rijke belofte door Christus gegeven.

Johannes 1 :52

Johannes 1 : 52

Johannes 1
52
En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Van nu aan zult gij den hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op den Zoon des mensen.

Delen & Download

Download preek