Ds. H. Paul - Efeze 3 : 16 - 19

Afspelen

Onderwerp

Efeze 3 :16 tot 19
25-9-2008

Efeze 3 : 16 - 19

Efeze 3
16
Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;
17
Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;
18
Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij,
19
En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.

Delen & Download

Download preek