Ds. H. Paul - Johannes 1 : 42 - 43

Afspelen

Onderwerp

Johannes 1 :42 tot 43
15-1-2006

Johannes 1 : 42 - 43

Johannes 1
42
Deze vond eerst zijn broeder Simon, en zeide tot hem: Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus.
43
En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus, hem aanziende, zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Jonas; gij zult genaamd worden Cefas, hetwelk overgezet wordt Petrus.

Delen & Download

Download preek