Ds. H. Paul - Lukas 1 : 34 - 38a

Afspelen

Onderwerp

Lukas 1 :34 tot 38a
17-12-2006

Lukas 1 : 34 - 38a

Lukas 1
34
En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne?
35
En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.
36
En zie, Elizabet, uw nicht, is ook zelve bevrucht, met een zoon, in haar ouderdom; en deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde.
37
Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
38
En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.

Delen & Download

Download preek