Ds. H. Paul - Lukas 1 : 46 - 49

Afspelen

Onderwerp

Lukas 1 :46 tot 49
14-12-2008

Lukas 1 : 46 - 49

Lukas 1
46
En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere;
47
En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker;
48
Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten.
49
Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam.

Delen & Download

Download preek