Ds. H. Paul - Openbaring 8 : 3 - 5

Afspelen

Onderwerp

Openbaring 8 :3 tot 5
31-8-2008

Openbaring 8 : 3 - 5

Openbaring 8
3
En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar, dat voor den troon is.
4
En de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels voor God.
5
En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving.

Delen & Download

Download preek