Ds. D. Rietdijk - 1 Koningen 19 : 5 - 7

Afspelen

Onderwerp

1 Koningen 19 :5 tot 7
26-10-1986

1 Koningen 19 : 5 - 7

1 Koningen 19
5
En hij leide zich neder, en sliep onder een jeneverboom; en ziet, toen roerde hem een engel aan, en zeide tot hem: Sta op, eet;
6
En hij zag om, en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken, en een fles met water; alzo at hij, en dronk, en leide zich wederom neder.
7
En de engel des HEEREN kwam ten anderen male weder, en roerde hem aan, en zeide: Sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn.

Delen & Download

Download preek