Ds. D. Rietdijk - 1 Petrus 1 : 7 - 8

Afspelen

Onderwerp

1 Petrus 1 :7 tot 8
10-7-1988

1 Petrus 1 : 7 - 8

1 Petrus 1
7
Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus;
8
Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde;

Delen & Download

Download preek