Ds. D. Rietdijk - 1 Petrus 1 : 8 - 9

Afspelen

Onderwerp

1 Petrus 1 :8 tot 9
17-7-1988

1 Petrus 1 : 8 - 9

1 Petrus 1
8
Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde;
9
Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.

Delen & Download

Download preek