Ds. D. Rietdijk - Numeri 11 : 29

Afspelen

Pinksterverlangen van Mozes

Numeri 11 :29
31-5-1993
De gave van de Geest
De gestalte van Christus
De bede om de Pinkstergeest
Deze preek over pinksteren is jaren geleden eerder al eens gepubliceerd, maar willen we u graag nogmaals onder de aandacht brengen.

Numeri 11 : 29

Numeri 11
29
Doch Mozes zeide tot hem: Zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des HEEREN profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gave!

Delen & Download

Download preek