Ds. D. Rietdijk - Handelingen 3 : 26

Afspelen

Onderwerp

Handelingen 3 :26
21-6-1992

Handelingen 3 : 26

Handelingen 3
26
God, opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, heeft Denzelven eerst tot u gezonden, dat Hij ulieden zegenen zou, daarin dat Hij een iegelijk van u afkere van uw boosheden.

Delen & Download

Download preek