Ds. D. Rietdijk - Lukas 18 : 7 - 8

Afspelen

Onderwerp

Lukas 18 :7 tot 8

Lukas 18 : 7 - 8

Lukas 18
7
Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen?
8
Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?

Delen & Download

Download preek