Ds. D. Rietdijk - Nehemia 1 : 6

Afspelen

Onderwerp

Nehemia 1 :6

Nehemia 1 : 6

Nehemia 1
6
Laat toch Uw oor opmerkende, en Uw ogen open zijn, om te horen naar het gebed Uws knechts, dat ik heden voor Uw aangezicht bid, dag en nacht, voor de kinderen Israels, Uw knechten; en ik doe belijdenis over de zonden der kinderen Israels, die wij tegen U gezondigd hebben; ook ik en mijns vaders huis, wij hebben gezondigd.

Delen & Download

Download preek