Ds. G. Schipaanboord - Johannes 1 : 48 - 51

Afspelen

Onderwerp

Johannes 1 :48 tot 51
Het onderhoud met de Heere Jezus en Zijn knecht Nathanaël
Is tot Jezus geleid
Is door Jezus gekend
Nathanaël heeft zijn belijdenis afgelegd
Hij werd door Jezus onderwezen

Johannes 1 : 48 - 51

Johannes 1
48
Jezus zag Nathanael tot Zich komen, en zeide van hem: Zie, waarlijk een Israeliet, in welken geen bedrog is.
49
Nathanael zeide tot Hem: Van waar kent Gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Eer u Filippus riep, daar gij onder den vijgeboom waart, zag Ik u.
50
Nathanael antwoordde en zeide tot Hem: Rabbi! Gij zijt de Zone Gods, Gij zijt de Koning Israels.
51
Jezus antwoordde en zeide tot hem: Omdat Ik u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgeboom, zo gelooft gij; gij zult grotere dingen zien dan deze.

Delen & Download

Download preek