Ds. W. Silfhout - Exodus 6 : 6b

Afspelen

Onderwerp

Exodus 6 :6b
30-10-2005

Exodus 6 : 6b

Exodus 6
6
En Ik zal ulieden tot Mijn volk aannemen, en Ik zal u tot een God zijn; en gijlieden zult bekennen, dat Ik de HEERE uw God ben, Die u uitleide van onder de lasten der Egyptenaren.

Delen & Download

Download preek