Ds. D.W. Tuinier - Lukas 1 : 46 - 48

Afspelen

Onderwerp

Lukas 1 :46 tot 48
24-12-2006

Lukas 1 : 46 - 48

Lukas 1
46
En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere;
47
En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker;
48
Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten.

Delen & Download

Download preek