Ds. J. Veenendaal - Psalmen 130 : 1 - 4

Afspelen

Onderwerp

Psalmen 130 :1 tot 4
21-6-2009

Psalmen 130 : 1 - 4

Psalmen 130
1
Een lied Hammaaloth. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE!
2
HEERE! hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen.
3
Zo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE! wie zal bestaan?
4
Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.

Delen & Download

Download preek