Ds. A.T. Vergunst - Johannes 7 : 37 - 39

Afspelen

De roepstem van Jezus

Johannes 7 :37 tot 39
25-8-2008
Hij roept ons; ondanks ons vijandige en zondige hart
Hij roept ons; omdat bij ons alles tekort is
Hij roept ons; omdat Hij alleen het antwoord is op al de problemen
Hij roept ons; omdat Hij ons iets heel moois te geven heeft
Deze preek wordt opnieuw onder uw aandacht gebracht, ondanks deze al jaren geleden aangeboden werd op PrekenWeb.nl.

Johannes 7 : 37 - 39

Johannes 7
37
En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.
38
Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.
39
(En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)

Delen & Download

Download preek