Ds. A. Elshout - Genesis 5 : 29

Afspelen

Een trooster in smarten

Genesis 5 :29
Een geuite behoefte aan troost
Een beloofde bron van troost
Een gepaste gave tot troost

Genesis 5 : 29

Genesis 5
29
En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft!

Delen & Download

Download preek