Ds. C.G. Vreugdenhil - Genesis 4 : 3 - 5

Afspelen

Onderwerp

Genesis 4 :3 tot 5
3-11-2004

Genesis 4 : 3 - 5

Genesis 4
3
En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kain van de vrucht des lands den HEERE offer bracht.
4
En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen, en van hun vet. En de HEERE zag Habel en zijn offer aan;
5
Maar Kain en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer, en zijn aangezicht verviel.

Delen & Download

Download preek