Ds. G.J. Baan - Numeri 10 : 8 - 10

Afspelen

De zilveren trompetten, deze waren

Numeri 10
20-8-2017
trompetten van God (vers 8)
trompetten van gebed (vers 9)
trompetten van dankbaarheid (vers 10)

Numeri 10 : 8 - 10

Numeri 10
8
En de zonen van Aaron, de priesters, zullen met die trompetten blazen; en zij zullen ulieden zijn tot een eeuwige inzetting bij uw geslachten.
9
En wanneer gijlieden in uw land ten strijde zult trekken tegen den vijand, die u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken klank maken; zo zal uwer gedacht worden voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, en gij zult van uw vijanden verlost worden.
10
Desgelijks ten dage uwer vrolijkheid, en in uw gezette hoogtijden, en in de beginselen uwer maanden, zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandofferen, en over uw dankofferen; en zij zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht uws Gods; Ik ben de HEERE, uw God!

Delen & Download

Download preek