Ds. G.J. Baan - Handelingen 16 : 31m

Afspelen

Het bevel van het evangelie

2-7-2017
Een noodzakelijk bevel (context)
Een geloofsbevel (‘Geloof….Christus,’)
Een zalig bevel (‘en….worden’)
Deel 4.

Handelingen 16 : 31m

Handelingen 16
31
En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

Delen & Download

Download preek