Ds. G.J. Baan - Handelingen 16 : 1 - 3a

Afspelen

Timotheüs

11-6-2017
Zijn afkomst (vs. 1)
Zijn bekering (vs. 2)
Zijn opdracht (vs. 3a)
Deel 1

Handelingen 16 : 1 - 3a

Handelingen 16
1
En hij kwam te Derbe en Lystre. En ziet, aldaar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Grieksen vader;
2
Welken goeden getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystre en Ikonium.
3
Deze wilde Paulus, dat met hem zou reizen; en hij nam en besneed hem, om der Joden wil, die in die plaatsen waren; want zij kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was.

Delen & Download

Download preek