Ds. C.G. Vreugdenhil - Deuteronomium 16 : 10 - 12

Afspelen

Het feest van de oogst

11-6-2017
Het feest van de weken (10)
De bevrijding van de dienstbaarheid (12)
De vrolijkheid voor Gods aangezicht (11)

Deuteronomium 16 : 10 - 12

Deuteronomium 16
10
Daarna zult gij den HEERE, uw God, het feest der weken houden; het zal een vrijwillige schatting uwer hand zijn, dat gij geven zult, naardat u de HEERE, uw God, zal gezegend hebben.
11
En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, gij, en uw zoon, en uw dochter, en uw dienstknecht, en uw dienstmaagd, en de Leviet, die in uw poorten is, en de vreemdeling, en de wees, en de weduwe, die in het midden van u zijn; in de plaats, die de HEERE, uw God, zal verkiezen, om Zijnen Naam aldaar te doen wonen.
12
En gij zult gedenken, dat gij een dienstknecht geweest zijt in Egypte; en gij zult deze inzettingen houden en doen.

Delen & Download

Download preek