Ds. G.J. Baan - Handelingen 1 : 9 - 12

Afspelen

Hemelvaartsdag: Jezus’ Hemelvaart

25-5-2017
Kroon op Zijn middelaarswerk (vs. 9a)
Verdieping van Zijn geestelijk werk (vs. 9b-11)
Begin van Zijn hemels werk (vs. 12)

Handelingen 1 : 9 - 12

Handelingen 1
9
En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.
10
En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;
11
Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.
12
Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijf berg, welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreize.

Delen & Download

Download preek