Ds. W. Silfhout - Exodus 7 : 10 - 12

Afspelen

Gods almacht getoond

Exodus 7
Gods opdracht aan Mozes
Gods macht in Mozes' staf
Gods heerschappij over de boze
Dominee Silfhout heeft in zijn laatste gemeente een prekenserie gehouden over de tien plagen in Egypte. Deze preek is het eerste deel.

(Onduidelijk is met welke preek precies deel 1 / plaag 1 aangevangen wordt, omdat de eerste plaag - water in bloed veranderen - niet duidelijk terugkomt in de serie).

Exodus 7 : 10 - 12

Exodus 7
10
Toen ging Mozes en Aaron tot Farao henen in, en deden alzo, gelijk de HEERE geboden had; en Aaron wierp zijn staf neder voor Farao's aangezicht, en voor het aangezicht zijner knechten; en hij werd tot een draak.
11
Farao nu riep ook de wijzen en de guichelaars; en de Egyptische tovenaars deden ook alzo met hun bezweringen.
12
Want een iegelijk wierp zijn staf neder, en zij werden tot draken; maar Aarons staf verslond hun staven.

Delen & Download

Download preek