Ds. C.G. Vreugdenhil - 1 Koningen 17 : 2 - 6

Afspelen

De stilte van de beek Krith

De Heere neemt zijn woord weg uit Israel
De Heere neemt Elia apart in de stilte
De Heere onderhoud Elia door middel van de raven
Prekenserie Elia Deel 2/24

1 Koningen 17 : 2 - 6

1 Koningen 17
2
Daarna geschiedde het woord des HEEREN tot hem, zeggende:
3
Ga weg van hier, en wend u naar het oosten, en verberg u aan de beek Krith, die voor aan de Jordaan is.
4
En het zal geschieden, dat gij uit de beek drinken zult; en Ik heb de raven geboden, dat zij u daar onderhouden zullen.
5
Hij ging dan heen, en deed naar het woord des HEEREN; want hij ging en woonde bij de beek Krith, die voor aan de Jordaan is.
6
En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds; en hij dronk uit de beek.

Delen & Download

Download preek