Ds. G.J. Baan - Handelingen 9 : 3 - 6

Afspelen

De bekering van Saulus

5-6-2016
Saulus stilgezet (vers 3 en 4a)
Saulus ontdekt (vers 4b en 5)
Saulus geleid (vers 6)

Handelingen 9 : 3 - 6

Handelingen 9
3
En als hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van den hemel;
4
En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij?
5
En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan.
6
En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden, wat gij doen moet.

Delen & Download

Download preek