Ds. J.B. Zippro - Handelingen 10 : 4 - 6

Afspelen

Gods weg met Cornelius de hoofdman

29-5-2016
Een biddend leven
Een hemels bezoek
Een vervulde opdracht

Handelingen 10 : 4 - 6

Handelingen 10
4
En hij, de ogen op hem houdende, en zeer bevreesd geworden zijnde, zeide: Wat is het Heere? En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God.
5
En nu, zend mannen naar Joppe, en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus.
6
Deze ligt te huis bij een Simon, lederbereider, die zijn huis heeft bij de zee; deze zal u zeggen, wat gij doen moet.

Delen & Download

Download preek