Ds. J. IJsselstein - Psalmen 127 : 1 - 2

Afspelen

Twee manieren van leven

Psalmen 127
9-3-2016
Zinloos ploeteren
Gerust slapen

Psalmen 127 : 1 - 2

Psalmen 127
1
Een lied Hammaaloth, van Salomo. Zo de HEERE het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter.
2
Het is te vergeefs, dat gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten; het is alzo, dat Hij het Zijn beminden als in den slaap geeft.

Delen & Download

Download preek