Ds. J. IJsselstein - 1 Korinthe 6 : 1 - 8

Afspelen

Rechtzaken tussen broeders

15-11-2015
De praktijk in de gemeente van Korinthe
De reactie van Paulus
Het voorbeeld van Christus
Deze preek willen we u opnieuw onder de aandacht brengen.

1 Korinthe 6 : 1 - 8

1 Korinthe 6
1
Durft iemand van ulieden, die een zaak heeft tegen een ander, te recht gaan voor de onrechtvaardigen, en niet voor de heiligen?
2
Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken?
3
Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan?
4
Zo gij dan gerechtzaken hebt, die dit leven aangaan, zet die daarover, die in de Gemeente minst geacht zijn.
5
Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen, die wijs is, ook niet een, die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders?
6
Maar de ene broeder gaat met den anderen broeder te recht, en dat voor ongelovigen.
7
Zo is er dan nu ganselijk gebrek onder u, dat gij met elkander rechtzaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever ongelijk? Waarom lijdt gij niet liever schade?
8
Maar gijlieden doet ongelijk, en doet schade, en dat den broederen.

Delen & Download

Download preek