Ds. M.J. van Gelder - Mattheüs 3 : 5 - 10

Afspelen

Een eerlijk woord van Johannes de Doper

Mattheüs 3 :5 tot 10
9-1-2011

MattheĆ¼s 3 : 5 - 10

Mattheüs 3
5
Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea, en het gehele land rondom de Jordaan;
6
En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden.
7
Hij dan, ziende velen van de Farizeen en Sadduceen tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?
8
Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig.
9
En meent niet bij u zelven te zeggen: Wij hebben Abraham tot een vader; want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken.
10
En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd; alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.

Delen & Download

Download preek